xref: /git/
NameDateSize

..16-Mar-201612 KiB

.gitattributes29-Dec-2012105

.gitignore12-Oct-20153.7 KiB

.mailmap25-Sep-201513.9 KiB

.travis.yml11-Dec-20152.7 KiB

abspath.c03-Sep-20144.4 KiB

aclocal.m429-Dec-20121.4 KiB

advice.c15-Oct-20153.5 KiB

advice.h07-Aug-2015967

alias.c02-Sep-20151.5 KiB

alloc.c23-Jul-20142.6 KiB

archive-tar.c09-Nov-201511.3 KiB

archive-zip.c02-Sep-201515.2 KiB

archive.c11-Dec-201514.7 KiB

archive.h17-Sep-20131.3 KiB

argv-array.c07-Aug-20151.5 KiB

argv-array.h07-Aug-2015636

attr.c20-Aug-201519.8 KiB

attr.h29-Dec-20121.6 KiB

base85.c31-Oct-20132.8 KiB

bisect.c11-Dec-201524.8 KiB

bisect.h17-Aug-2015713

blob.c23-Jul-2014389

blob.h29-Dec-2012664

block-sha1/09-Dec-20154 KiB

branch.c11-Dec-20158.1 KiB

branch.h09-Nov-20152.2 KiB

builtin/11-Dec-20154 KiB

builtin.h12-Oct-20159 KiB

bulk-checkin.c09-Nov-20157.1 KiB

bulk-checkin.h17-Oct-2014323

bundle.c11-Dec-201512.1 KiB

bundle.h29-Dec-2012707

cache-tree.c11-Dec-201517.2 KiB

cache-tree.h17-Aug-20151.6 KiB

cache.h11-Dec-201562.1 KiB

check-builtins.sh23-Feb-2015596

check-racy.c29-Dec-2012538

check_bindir26-Jun-2014374

color.c09-Nov-20158.1 KiB

color.h09-Nov-20153.3 KiB

column.c07-Nov-20149.8 KiB

column.h29-Dec-20121.4 KiB

combine-diff.c11-Dec-201540.3 KiB

command-list.txt07-Aug-20158.9 KiB

commit-slab.h07-Aug-20154.8 KiB

commit.c11-Dec-201540.8 KiB

commit.h07-Aug-201513.1 KiB

compat/09-Dec-20154 KiB

config.c14-Dec-201555.6 KiB

config.mak.in01-Apr-2013540

config.mak.uname09-Nov-201515.9 KiB

configure.ac09-Dec-201534.9 KiB

connect.c11-Dec-201519.3 KiB

connect.h20-Dec-2013596

connected.c12-Sep-20143.2 KiB

connected.h27-Jan-2014930

contrib/09-Dec-20154 KiB

convert.c09-Nov-201530.4 KiB

convert.h13-Oct-20142.3 KiB

copy.c26-May-20151.3 KiB

COPYING29-Dec-201218.3 KiB

credential-cache--daemon.c09-Dec-20156.3 KiB

credential-cache.c09-Nov-20152.9 KiB

credential-store.c14-Dec-20155 KiB

credential.c30-Dec-20147.7 KiB

credential.h30-Dec-2014833

csum-file.c07-Apr-20154 KiB

csum-file.h16-Dec-20141.3 KiB

ctype.c09-Mar-20152.6 KiB

daemon.c09-Nov-201531.5 KiB

date.c12-Oct-201526.9 KiB

decorate.c11-Dec-20151.8 KiB

decorate.h29-Dec-2012400

delta.h09-Apr-20143.4 KiB

diff-delta.c05-Sep-201315.4 KiB

diff-lib.c11-Dec-201514.1 KiB

diff-no-index.c09-Nov-20156.9 KiB

diff.c09-Nov-2015137.9 KiB

diff.h07-Aug-201511.7 KiB

diffcore-break.c02-Feb-20159 KiB

diffcore-delta.c29-Dec-20125.4 KiB

diffcore-order.c17-Mar-20142.4 KiB

diffcore-pickaxe.c12-Oct-20155.7 KiB

diffcore-rename.c16-Mar-201517.6 KiB

diffcore.h12-Sep-20144.8 KiB

dir.c09-Nov-201571.3 KiB

dir.h01-Jun-20159.7 KiB

Documentation/14-Dec-201512 KiB

editor.c12-Sep-20141.5 KiB

entry.c09-Nov-20157.4 KiB

environment.c09-Nov-20158.6 KiB

ewah/26-Jun-20154 KiB

exec_cmd.c26-May-20153.1 KiB

exec_cmd.h30-Dec-2014503

fast-import.c14-Dec-201588.1 KiB

fetch-pack.c11-Dec-201526.7 KiB

fetch-pack.h27-Jan-20141 KiB

fmt-merge-msg.h29-Dec-2012187

fsck.c11-Dec-201521.3 KiB

fsck.h07-Aug-20151.7 KiB

generate-cmdlist.sh28-Aug-2015929

gettext.c07-Aug-20154.8 KiB

gettext.h09-Mar-20152.2 KiB

git-add--interactive.perl19-Feb-201536.1 KiB

git-archimport.perl25-Mar-201336 KiB

git-bisect.sh12-Oct-201515.6 KiB

git-compat-util.h09-Nov-201524.1 KiB

git-cvsexportcommit.perl25-Mar-201312.6 KiB

git-cvsimport.perl26-Jun-201531.3 KiB

git-cvsserver.perl23-Nov-2013158.6 KiB

git-difftool--helper.sh16-Dec-20142.1 KiB

git-difftool.perl09-Nov-201513.2 KiB

git-filter-branch.sh09-Dec-201512.5 KiB

git-gui/20-Apr-20154 KiB

git-instaweb.sh23-Mar-201518.1 KiB

git-merge-octopus.sh29-Dec-20122.2 KiB

git-merge-one-file.sh09-Nov-20153.6 KiB

git-merge-resolve.sh29-Dec-2012944

git-mergetool--lib.sh03-Jul-20157.3 KiB

git-mergetool.sh12-Jun-20159.1 KiB

git-p4.py09-Dec-2015134.2 KiB

git-parse-remote.sh13-Dec-20132.3 KiB

git-quiltimport.sh12-Oct-20153.5 KiB

git-rebase--am.sh07-Aug-20152.4 KiB

git-rebase--interactive.sh09-Dec-201533.4 KiB

git-rebase--merge.sh12-May-20153.7 KiB

git-rebase.sh12-Oct-201515.7 KiB

git-relink.perl25-Mar-20134 KiB

git-remote-testgit.sh19-Feb-20152.9 KiB

git-request-pull.sh20-May-20143.8 KiB

git-send-email.perl09-Dec-201548.2 KiB

git-sh-i18n.sh13-Dec-20132 KiB

git-sh-setup.sh12-May-20158.1 KiB

git-stash.sh12-Oct-201513.8 KiB

git-submodule.sh12-Oct-201529.1 KiB

git-svn.perl15-Sep-201562.3 KiB

GIT-VERSION-GEN11-Dec-2015766

git-web--browse.sh04-Jun-20144.3 KiB

git.c12-Oct-201519.7 KiB

git.rc27-Jan-2014566

git.spec.in29-Dec-201211.1 KiB

gitk-git/09-Nov-20154 KiB

gitweb/16-Dec-20144 KiB

gpg-interface.c07-Aug-20156.5 KiB

gpg-interface.h07-Aug-20151.2 KiB

graph.c02-Oct-201434.5 KiB

graph.h25-Mar-20133.9 KiB

grep.c09-Nov-201541.4 KiB

grep.h05-Nov-20144.8 KiB

hashmap.c22-Jul-20146.3 KiB

hashmap.h22-Jul-20142.5 KiB

help.c26-Jun-201511.5 KiB

help.h05-Jun-20131.1 KiB

hex.c09-Nov-20152.6 KiB

http-backend.c11-Dec-201515.7 KiB

http-fetch.c29-Dec-20122.3 KiB

http-push.c11-Dec-201549.9 KiB

http-walker.c09-Nov-201513.9 KiB

http.c11-Dec-201546.1 KiB

http.h09-Nov-20156.1 KiB

ident.c09-Dec-201510.8 KiB

imap-send.c09-Nov-201535.8 KiB

INSTALL02-Feb-20158.9 KiB

khash.h02-Oct-201412.6 KiB

kwset.c09-Mar-201520.5 KiB

kwset.h09-Mar-20152.6 KiB

levenshtein.c29-Dec-20122.5 KiB

levenshtein.h29-Dec-2012203

LGPL-2.129-Dec-201226.2 KiB

line-log.c11-Dec-201530.6 KiB

line-log.h13-Feb-20151.8 KiB

line-range.c17-Sep-20136.5 KiB

line-range.h17-Sep-20131.3 KiB

list-objects.c11-Dec-20156.1 KiB

list-objects.h23-Sep-2013407

ll-merge.c09-Nov-201510.5 KiB

ll-merge.h29-Dec-2012567

lockfile.c02-Sep-20155.3 KiB

lockfile.h02-Sep-201510 KiB

log-tree.c11-Dec-201524.3 KiB

log-tree.h21-Oct-20141.2 KiB

mailinfo.c09-Nov-201523.5 KiB

mailinfo.h09-Nov-2015955

mailmap.c09-Nov-20158.9 KiB

mailmap.h23-Jan-2013271

Makefile09-Dec-201575.2 KiB

match-trees.c10-Jul-20148 KiB

merge-blobs.c11-Dec-20152.6 KiB

merge-blobs.h13-Jan-2013194

merge-recursive.c11-Dec-201557.9 KiB

merge-recursive.h29-Dec-20121.6 KiB

merge.c11-Dec-20152.4 KiB

mergesort.c29-Dec-20121.5 KiB

mergesort.h29-Dec-2012574

mergetools/12-Jun-20154 KiB

name-hash.c09-Nov-20155.9 KiB

notes-cache.c03-Jul-20142.2 KiB

notes-cache.h29-Dec-2012500

notes-merge.c11-Dec-201522.7 KiB

notes-merge.h02-Sep-20152.8 KiB

notes-utils.c02-Sep-20154.8 KiB

notes-utils.h02-Sep-20151.4 KiB

notes.c09-Nov-201536.3 KiB

notes.h07-Aug-201311.2 KiB

object.c11-Dec-20159.6 KiB

object.h11-Dec-20154.5 KiB

pack-bitmap-write.c11-Dec-201512.4 KiB

pack-bitmap.c11-Dec-201525.2 KiB

pack-bitmap.h13-Feb-20151.7 KiB

pack-check.c11-Dec-20155 KiB

pack-objects.c02-Oct-20142.1 KiB

pack-objects.h28-Feb-20141.9 KiB

pack-revindex.c09-Nov-20157 KiB

pack-revindex.h28-Feb-2014410

pack-write.c02-Oct-201410.3 KiB

pack.h19-Mar-20143.2 KiB

pager.c12-Oct-20153.6 KiB

parse-options-cb.c12-Oct-20154.7 KiB

parse-options.c09-Dec-201517.4 KiB

parse-options.h09-Dec-20159.8 KiB

patch-delta.c29-Dec-20122.2 KiB

patch-ids.c11-Dec-20152.4 KiB

patch-ids.h29-Dec-2012490

path.c09-Dec-201528.4 KiB

pathspec.c22-Jul-201414.1 KiB

pathspec.h27-Jan-20143.2 KiB

perl/07-Aug-20154 KiB

pkt-line.c12-Oct-20155.4 KiB

pkt-line.h09-Apr-20143 KiB

po/19-Oct-20154 KiB

ppc/09-Dec-20154 KiB

preload-index.c17-Jul-20142.5 KiB

pretty.c11-Dec-201542.6 KiB

prio-queue.c28-Jul-20141.9 KiB

prio-queue.h28-Jul-20141.5 KiB

progress.c09-Nov-20156.3 KiB

progress.h29-Dec-2012504

prompt.c13-Feb-20151.4 KiB

prompt.h13-Feb-2015168

quote.c16-Oct-20159.7 KiB

quote.h30-Dec-20142.6 KiB

reachable.c16-Oct-20154.8 KiB

reachable.h05-Nov-2014304

read-cache.c09-Nov-201561.3 KiB

README17-Oct-20142.6 KiB

ref-filter.c11-Dec-201541.7 KiB

ref-filter.h16-Oct-20153.3 KiB

reflog-walk.c09-Nov-20158.1 KiB

reflog-walk.h07-Aug-2015792

refs/14-Dec-20154 KiB

refs.c11-Dec-201525.9 KiB

refs.h09-Dec-201519 KiB

RelNotes14-Dec-201515.1 KiB

remote-curl.c11-Dec-201524.9 KiB

remote-testsvn.c07-Aug-20158.4 KiB

remote.c11-Dec-201558.7 KiB

remote.h11-Dec-20158 KiB

replace_object.c12-Jun-20153 KiB

rerere.c12-Oct-201525.4 KiB

rerere.h12-Oct-20151.1 KiB

resolve-undo.c17-Jul-20144.3 KiB

resolve-undo.h17-Sep-2013612

revision.c14-Dec-201592 KiB

revision.h07-Aug-20157.9 KiB

run-command.c09-Nov-201518.1 KiB

run-command.h09-Nov-20154.1 KiB

send-pack.c11-Dec-201514 KiB

send-pack.h02-Sep-2015774

sequencer.c11-Dec-201532 KiB

sequencer.h30-Dec-20141.1 KiB

server-info.c11-Dec-20155.7 KiB

setup.c09-Nov-201527 KiB

sh-i18n--envsubst.c02-Oct-201410.3 KiB

sha1-array.c29-Dec-20121.2 KiB

sha1-array.h29-Dec-2012583

sha1-lookup.c17-Oct-20149.2 KiB

sha1-lookup.h29-Dec-2012403

sha1_file.c11-Dec-201590.2 KiB

sha1_name.c11-Dec-201536.4 KiB

shallow.c11-Dec-201517.2 KiB

shell.c10-Jul-20145.1 KiB

shortlog.h29-Dec-2012463

show-index.c09-Nov-20152.2 KiB

sideband.c09-Nov-20153.4 KiB

sideband.h01-Apr-2013262

sigchain.c17-Oct-2014969

sigchain.h29-Dec-2012215

split-index.c01-Jun-20159 KiB

split-index.h17-Jul-20141.1 KiB

strbuf.c09-Nov-201517.1 KiB

strbuf.h09-Nov-201518 KiB

streaming.c17-Apr-201511.8 KiB

streaming.h29-Dec-2012504

string-list.c30-Dec-20147.3 KiB

string-list.h30-Dec-20145.1 KiB

submodule-config.c19-Oct-201511.9 KiB

submodule-config.h02-Sep-2015833

submodule.c11-Dec-201529.2 KiB

submodule.h02-Sep-20151.8 KiB

symlinks.c11-Jul-20149.3 KiB

t/14-Dec-201536 KiB

tag.c11-Dec-20153.2 KiB

tag.h13-Oct-2014508

tar.h29-Dec-2012644

tempfile.c26-Aug-20158 KiB

tempfile.h26-Aug-20159.3 KiB

templates/12-May-20154 KiB

test-chmtime.c09-Apr-20142.6 KiB

test-config.c12-Sep-20143.8 KiB

test-ctype.c29-Dec-2012918

test-date.c07-Aug-20151.5 KiB

test-delta.c25-Mar-20131.8 KiB

test-dump-cache-tree.c09-Nov-20151.6 KiB

test-dump-split-index.c02-Sep-2015861

test-dump-untracked-cache.c01-Jun-20151.6 KiB

test-genrandom.c25-Mar-2013722

test-hashmap.c30-Dec-20146.1 KiB

test-index-version.c31-May-2013258

test-line-buffer.c20-Dec-20132.1 KiB

test-match-trees.c11-Dec-2015598

test-mergesort.c31-May-2013924

test-mktemp.c29-Dec-2012269

test-parse-options.c07-Aug-20153.5 KiB

test-path-utils.c19-Oct-20153.4 KiB

test-prio-queue.c04-Jul-2013621

test-read-cache.c22-Jun-2013202

test-regex.c17-Oct-2014534

test-revision-walking.c07-Aug-20151.4 KiB

test-run-command.c12-Sep-2014827

test-scrap-cache-tree.c17-Oct-2014386

test-sha1-array.c17-Oct-2014936

test-sha1.c19-Sep-2013941

test-sha1.sh29-Dec-20121.9 KiB

test-sigchain.c17-Oct-2014344

test-string-list.c20-Dec-20132.5 KiB

test-submodule-config.c02-Sep-20151.6 KiB

test-subprocess.c12-Sep-2014393

test-svn-fe.c25-Mar-20131.3 KiB

test-urlmatch-normalization.c17-Sep-20131.2 KiB

test-wildmatch.c17-Mar-2014635

thread-utils.c23-Mar-20151.7 KiB

thread-utils.h27-Oct-2014241

trace.c09-Nov-201510.4 KiB

trace.h07-Aug-20153.6 KiB

trailer.c10-Sep-201521.4 KiB

trailer.h21-Oct-2014148

transport-helper.c11-Dec-201534.7 KiB

transport.c11-Dec-201536.5 KiB

transport.h11-Dec-20157.5 KiB

tree-diff.c08-May-201517.7 KiB

tree-walk.c12-Jun-201526.4 KiB

tree-walk.h12-Jun-20152.8 KiB

tree.c11-Dec-20156.2 KiB

tree.h12-Jun-20151 KiB

unicode_width.h26-Jun-20146.6 KiB

unimplemented.sh29-Dec-2012100

unix-socket.c03-Sep-20142.4 KiB

unix-socket.h29-Dec-2012158

unpack-trees.c09-Nov-201548.3 KiB

unpack-trees.h12-Jun-20132.2 KiB

update_unicode.sh02-Feb-20151 KiB

upload-pack.c11-Dec-201521.3 KiB

url.c09-Nov-20152.7 KiB

url.h29-Dec-2012492

urlmatch.c13-Feb-201516.5 KiB

urlmatch.h13-Feb-20151.9 KiB

usage.c26-Aug-20153.3 KiB

userdiff.c07-Aug-20159.2 KiB

userdiff.h29-Dec-2012646

utf8.c12-Oct-201515.9 KiB

utf8.h12-Oct-20152.3 KiB

varint.c17-Oct-2014660

varint.h17-Oct-2014168

vcs-svn/20-Dec-20134 KiB

version.c29-Dec-2012651

version.h29-Dec-2012180

versioncmp.c23-Mar-20153.4 KiB

walker.c11-Dec-20157.3 KiB

walker.h29-Dec-20121.1 KiB

wildmatch.c12-Jun-20137.8 KiB

wildmatch.h30-Jan-2013346

worktree.c09-Nov-20155.5 KiB

worktree.h09-Nov-20151 KiB

wrap-for-bin.sh09-Nov-2015818

wrapper.c09-Nov-201515 KiB

write_or_die.c02-Oct-20142.1 KiB

ws.c19-Mar-20149.6 KiB

wt-status.c11-Dec-201547.2 KiB

wt-status.h28-Aug-20152.7 KiB

xdiff/17-Jul-20144 KiB

xdiff-interface.c12-Oct-20157.1 KiB

xdiff-interface.h12-Oct-20151.1 KiB

zlib.c18-Mar-20156.1 KiB

README

1////////////////////////////////////////////////////////////////
2
3	Git - the stupid content tracker
4
5////////////////////////////////////////////////////////////////
6
7"git" can mean anything, depending on your mood.
8
9 - random three-letter combination that is pronounceable, and not
10   actually used by any common UNIX command.  The fact that it is a
11   mispronunciation of "get" may or may not be relevant.
12 - stupid. contemptible and despicable. simple. Take your pick from the
13   dictionary of slang.
14 - "global information tracker": you're in a good mood, and it actually
15   works for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
16 - "goddamn idiotic truckload of sh*t": when it breaks
17
18Git is a fast, scalable, distributed revision control system with an
19unusually rich command set that provides both high-level operations
20and full access to internals.
21
22Git is an Open Source project covered by the GNU General Public
23License version 2 (some parts of it are under different licenses,
24compatible with the GPLv2). It was originally written by Linus
25Torvalds with help of a group of hackers around the net.
26
27Please read the file INSTALL for installation instructions.
28
29See Documentation/gittutorial.txt to get started, then see
30Documentation/giteveryday.txt for a useful minimum set of commands, and
31Documentation/git-commandname.txt for documentation of each command.
32If git has been correctly installed, then the tutorial can also be
33read with "man gittutorial" or "git help tutorial", and the
34documentation of each command with "man git-commandname" or "git help
35commandname".
36
37CVS users may also want to read Documentation/gitcvs-migration.txt
38("man gitcvs-migration" or "git help cvs-migration" if git is
39installed).
40
41Many Git online resources are accessible from http://git-scm.com/
42including full documentation and Git related tools.
43
44The user discussion and development of Git take place on the Git
45mailing list -- everyone is welcome to post bug reports, feature
46requests, comments and patches to git@vger.kernel.org (read
47Documentation/SubmittingPatches for instructions on patch submission).
48To subscribe to the list, send an email with just "subscribe git" in
49the body to majordomo@vger.kernel.org. The mailing list archives are
50available at http://news.gmane.org/gmane.comp.version-control.git/,
51http://marc.info/?l=git and other archival sites.
52
53The maintainer frequently sends the "What's cooking" reports that
54list the current status of various development topics to the mailing
55list.  The discussion following them give a good reference for
56project status, development direction and remaining tasks.
57